Gercek Masor


LOKAL

Lokal masaj, isminden de anlaşılacağı gibi bölgesel çalışılan masaj şeklidir.

Vücudun her bölgesinin her bölgeyle ilintili olduğunu düşünerek biz, masajın doğru etkide bulunması için genel masajı önermekteyiz. Fakat bazen, sadece lokal masaj yapabileceğimiz durumlar da olmaktadır. Bunu da birlikte müşahede ederek, durum neticesinde karar verebiliriz.media